Skip to main content

TAND tỉnh - Viện KSND tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

(05/11/2018 14:28)

TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh vừa ký kết Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm và phúc thẩm.

image

Chánh án TAND tỉnh Phạm Tấn Hoàng và Viện trưởng Viện VKSND tỉnh Lê Trung Hưng ký Quy chế phối hợp

Trên cơ sở Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Ngày 07 tháng 5 năm 2018 Lãnh đạo TAND tỉnh và VKSND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm và phúc thẩm.

Quy chế gồm có 3 chương, 13 điều, quy định: Việc chọn các vụ án để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; phối hợp giữa hai đơn vị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trước khi mở phiên tòa rút kinh nghiệm; cách thức tổ chức và thành phần tham dự phiên tòa; phối hợp trong việc tuyên truyền pháp luật…

image

Việc TAND tỉnh - Viện KSND tỉnh ký kết Quy chế phối hợp trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tăng cường sự phối hợp giữa TAND với VKSND trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, góp phần hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp của Thẩm phán, Kiểm sát viên tại các phiên tòa. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Duy Hà


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 72
cdscv