Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân Tỉnh Phú Yên

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân Tỉnh Phú Yên

img

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH PHÚ YÊN

image

I. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

1. Cơ cấu tổ chức

+ Ủy ban Thẩm phán;

+ Tòa chuyên trách: Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa gia đình và người chưa thành niên;

+ Bộ máy giúp việc: Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

Tòa án nhân dân tỉnh có Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị.

4. Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

II. TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Tòa án nhân nhân dân cấp huyện gồm có 09 đơn vị: Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu và Tòa án nhân dân các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân.

1. Cơ cấu tổ chức

- Tòa án nhân dân cấp huyện có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên về thi hành án, công chức khác và người lao động.

- Riêng Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa có 02 Tòa chuyên trách gồm Tòa Hình sự, Tòa Dân sự và bộ máy giúp việc là Văn phòng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

img


cdscv