Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.682

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.468

Hình sự

3.709

Dân sự

8.917

Hôn nhân và gia đình

296

Kinh doanh thương mại

236

Hành chính

39

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

17

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv