Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

PHÓ CHÁNH ÁN

Image
LÊ QUỐC LY
Năm sinh: 1971
Quê quán: Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú YênPHÓ CHÁNH ÁN

Image
LƯƠNG QUANG
Năm sinh: 1965
Quê quán: Hòa Quang, Phú Hòa, Phú Yêncdscv