Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN - TAND Tp TUY HÒA

Image
ĐỖ THỊ THÚY HẰNG
Năm sinh: 1977
Quê quán: Đông Hưng, Thái BìnhCHÁNH ÁN - TAND Tx SÔNG CẦU

Image
TRẦN VĂN TÔN
Năm sinh: 1965
Quê quán: Sông Cầu, Phú YênCHÁNH ÁN - TAND HUYỆN TÂY HÒA

Image
PHẠM CAO GIA
Năm sinh: 1975
Quê quán: phường Phú Lâm, Tp Tuy Hòa, Phú YênCHÁNH ÁN - TAND HUYỆN PHÚ HÒA

Image
TRẦN MINH NHẬT
Năm sinh: 1973
Quê quán: Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú YênCHÁNH ÁN - TAND HUYỆN SƠN HÒA

Image
NGUYỄN ANH PHA
Năm sinh: 1976
Quê quán: Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú YênCHÁNH ÁN - TAND HUYỆN SÔNG HINH

Image
BÙI CHÂU KHA
Năm sinh: 1969
Quê quán: Hòa Đồng, Tây Hòa, Phú YênCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TUY AN

Image
LÊ THANH TÙNG
Năm sinh: 1973
Quê quán: phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú YênCHÁNH ÁN - TAND HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Image
NGUYỄN VĂN LONG
Năm sinh: 1969
Quê quán: TT La Hai, Đồng Xuân, Phú YênPHÓ CHÁNH ÁN - TAND THÀNH PHỐ TUY HÒA

Image
NGUYỄN THANH HƯNG
Năm sinh: 1973
Quê quán: Tuy Hòa, Phú YênPHÓ CHÁNH ÁN - TAND HUYỆN SƠN HÒA

Image
TRẦN NAM TRUNG
Năm sinh: 1973
Quê quán: Thanh Hóacdscv