Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thứ

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

Hai

Phó Chánh án

Phạm Tiến Dũng

Phòng tiếp công dân (tầng trệt)

Ba

Chánh án

Phạm Tiến Dũng

Phó Chánh án

Phạm Tiến Dũng

Năm

Chánh án

Phạm Tiến Dũng

Sáu

Phó Chánh án

Phạm Tiến Dũng


cdscv