Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 654 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lê Thị Hoa - Lê Văn Đạo (Xin ly hôn TAND Tỉnh Phú Yên 28/09/2020 07:30
2 Võ Thị Ngọc Tú - Cao Văn Tích (Tranh chấp ly hôn) TAND Tỉnh Phú Yên 24/09/2020 07:30
3 Phan Văn Đức - Chùa Minh Sơn TAND Tỉnh Phú Yên 22/09/2020 07:30
4 Võ Trung Hưng - Võ Văn Ngưng TAND Tỉnh Phú Yên 21/09/2020 07:30
5 Lê Khánh Bác - Nguyễn Minh Lộc TAND Tỉnh Phú Yên 21/09/2020 07:30
6 Võ Thị Nhung - Nguyễn Hồng Dẫn TAND Tỉnh Phú Yên 21/09/2020 07:30
7 Ngân hàng Đông Á - Vũ Văn Huân TAND Tỉnh Phú Yên 21/09/2020 07:30
cdscv