Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.481

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.441

Hình sự

3.671

Dân sự

8.793

Hôn nhân và gia đình

286

Kinh doanh thương mại

235

Hành chính

38

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

17

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv